Conform statutului în cadrul AIIRM pot fi următoarele categorii de membri:

  1. membru al Asociaţiei – persoană fizică deţinător al diplomei de inginer sau subinginer în domeniul instalaţiilor pentru construcţii, care recunoaşte statutul AIIRM, plăteşte taxa de înscriere şi cotizaţia. Mai pot fi primiţi ca membri ai Asociaţiei specialiştii cu diplomă universitară, care lucrează în domeniul instalaţiilor, de exemplu: arhitecţi, fizicieni, matematicieni, sociologi, etc., tehnicieni şi proiectanţi care au o vechime în specialitate mai mare de 4 (patru) ani.
  2. membri susţinători – cadre tehnice şi specialişti cu diplomă universitară din alte domenii care lucrează în domeniul instalaţiilor, recunosc statutul şi plătesc taxa de înscriere şi cotizaţia. Pot fi primiţi ca membri susţinători ingineri, subingineri, absolvenţi ai şcolii postliceale în străinătate, în raport cu donaţiile, subvenţiile sau cotizaţiile ce le vor plăti (membrii susţinători au aceleaşi drepturi ca şi membrii asociaţiei, cu excepţia dreptului de vot şi a dreptului de a fi ales în organele de conducere ale asociaţiei).
  3. membru de onoare pot fi personalităţi ştiinţifice şi tehnice aleşi de Congresul Asociaţiei.
  4. membru asociat persoane fizice cu studii superioare care nu sunt ingineri dar care au preocupări interdisciplinare cu domeniul de instalaţii pentru construcţii, cât şi studenţii anului trei şi patru care îşi fac studiile în domeniul instalaţii.

Universitatea Tehnica a Moldovei,

Facultatea Urbanism si Arhitectura,

corpul de studii nr.9, aula 320

Bd. Dacia, 39,

MD – 2060,

mun. Chișinău,  Republica Moldova.