Conform statutului AIIRM înscrierea membrilor şi membrilor asociaţi se face pe bază de cerere individuală tip (anexa 1 – membru, anexa 2 – membru asociat) adresată Asociaţiei.

La înscriere, solicitantul va prezenta copia buletinului de identitate cît și diploma de studii superioare directorului executiv al AIIRM, care va certifica exactitatea datelor înscrise în cerere, iar studenţii vor avea înscrisă pe cererea tip recomandarea unui membru al AIIRM

Formularele de aderare pot fi descărcate aici Anexa 1, Anexa 2

Universitatea Tehnica a Moldovei,

Facultatea Urbanism si Arhitectura,

corpul de studii nr.9, aula 320

Bd. Dacia, 39,

MD – 2060,

mun. Chișinău,  Republica Moldova.