Standard de profesionalism și eficiență pentru inginerii de instalații
Vizitatori
Flag Counter
Parteneri

AIIRM.md → Misiunea asociației


Misiunea Asociaţiei

ASOCIAŢIA INGINERILOR DE INSTALAŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA (AIIRM) – are scopul de a apăra interesele profesionale şi sociale ale inginerilor de instalaţii din Republica Moldova şi consolida rolul şi importanţa lor în întreaga activitate economico-socială.

  Obiectivele principale ale AIIRM, conform prevederilor statutului, sunt urmatoarele:

 • creşterea aportului specialiştilor de instalaţii la asigurarea condiţiilor de viaţă şi muncă ale oamenilor, la dezvoltarea economică şi socială a Republicii Moldova;
 • ridicarea nivelului de pregătire profesională a cadrelor tehnice din domeniul instalaţiilor de încălzire, răcire, ventilare, climatizare, sanitară, gaze, automatizări şi surse de energie;
 • promovarea ştiinţei şi tehnicii moderne din domeniul instalaţiilor prin organizarea de conferinţe, expoziţii etc.
 • sprijinirea şi promovarea tinerilor ce dovedesc calităţi profesionale deosebite;
 • promovarea schimbului de idei între membrii Asociaţiei;
 • asigurarea documentării tehnice în domeniul instalaţiilor;
 • participarea la elaborarea şi analiza actelor normative din domeniul instalaţiilor;
 • colaborarea cu alte asociaţii similare din ţară şi străinătate sau cu organizaţii internaţionale;
 • sprijinirea iniţiativelor privind perfecţionarea activităţii de învăţământ, cercetare, proiectare, execuţie şi exploatare din domeniul instalaţiilor;
 • susţinerea revendicărilor profesionale ale corpului inginerilor din domeniul instalaţiilor;
 • editarea publicaţiilor proprii;
 • organizarea activităţii de consultaţii şi expertiză tehnică atât prin structurile Asociaţiei cât şi prin membrii ei, de a propune consultanţi şi experţi (pentru proiecte de ramură, teze de doctorat inovaţii tehnice etc.);
 • acordarea premiilor şi altor stimulente pentru realizări inginereşti în domeniu şi pentru stimularea creativităţii tehnice;
 • acordarea burselor pentru stagii tehnice - ştiinţifice în străinătate, care se vor acorda pe bază de concurs pentru studenţii din ultimii trei ani ai specialităţilor de instalatori pentru construcţii.
Calendar
Ianuarie
Curs Valutar
  sursa curs: cursbnm.md