Standard de profesionalism și eficiență pentru inginerii de instalații
Vizitatori
Flag Counter
Parteneri

AIIRM.md → Acte normative


Pentru a descărca Catalogul documentelor normative în construcţii 2015 click aici.
Pentru a descărca Buletinul Informativ (lista documentelor normative) al Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. click aici.

Lista celor mai importante normative în construcţii care au tangenţă cu sistemele şi instalaţiile pentru construcţii.

NCM A 08.02:2014 Securitatea şi sănătatea muncii în construcţii Descarcă
NCM C.01.02-99 Proiectarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii Descarcă
NCM C.01.03-2000 Proiectarea construcţiilor pentru şcoli de învăţămînt general Descarcă
CP C.01.01-2000 Instrucţiuni cu privire la proiectarea şi executarea locaşurilor de cult Descarcă
CP C.01.03-2004 Proiectarea şi construcţia mansardelor Descarcă
СP C.01.04-2007 Clădiri ale judecătoriilor raionale ( orăşăneşti) Descarcă
СP C.01.05-2012 Parcaje-garaje pentru autoturismele cetaţenilor. Ghid de proiectare Descarcă
NCM C.02.02-2004 Clădiri de producţie Descarcă
NCM C.02.03-2004 Clădiri de depozitare Descarcă
NCM C.02.04-2006 Proiectarea depozitelor de petrol şi produse petroliere Descarcă
NCM C.04.02-2005 Iluminatul natural şi artificial Descarcă
NCM C.04.03-2005 Învelitori. Norme de proiectare Descarcă
NCM C.04.03:2014 Învelitori. Norme de proiectare Descarcă
CP C.04.01-2007 Proiectarea izolaţiei fonice a elementilor de închidere pentru clădirii locative Descarcă
CP C.04.02 - 2011 Elemente de închidere din plăci de gipscarton Descarcă
CP C.04.03 - 2011 Elemente din plăci de ipsos cu nut şi feder. Descarcă
CP C.04.04 - 2012 Proiectarea sistemelor de iluminat de siguranţă în clădiri şi construcţii Descarcă
CP C.04.06 - 2013 Regulament privind emiterea avizului tehnic, ce atestă gradul de executare a construcţiei şi corespunderea lucrărilor de construcţii cu documentaţia de proiect Descarcă
CP C.04.07- 2014 Hidroizolarea părţilor subterane ale clădirilor şi construcţiilor. Recomandări pentru proiectare Descarcă
NCM E.03.01-2005 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor.Terminologie Descarcă
NCM E.03.02-2014 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor Descarcă
NCM E.03.03-2003 Dotarea clădirilor şi instalaţiilor cu sisteme automate de semnalizare şi stingere a incendiilor Descarcă
NCM E.04.01- 2006 Protecţia termică a cladirilor Descarcă
NCM E.04.02-2006 Protecţia contra zgomotului Descarcă
NCM E.04.02:2014 Protecţia contra zgomotului Descarcă
NCM E.04.03-2008 Conservarea energiei în clădiri. Descarcă
CP E.04.02-2013 Reguli tehnice de execuţie a sistemelor de termoizolaţie exterioară şi interioară a clădirilori Descarcă
CP E.04.03-2005 Protecţia anticorosivă a construcţiilor şi instalaţiilor Descarcă
CP E.04.05-2006 Proiectarea protecţiei termice a clădirilor Descarcă
NCM F.03.02-2005 Proiectarea clădirilor cu pereţi din zidărie Descarcă
CP G.03.01-2006 Proiectarea şi montarea conductelor sistemelor interioare de alimentare cu apă rece şi fierbinte cu utilizarea ţevilor de oţel cu acoperire de polimeri Descarcă
CP G.03.02 – 2006 Proiectarea şi montarea conductelor sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din materiale de polimeri Descarcă
CP G.03.03 - 2011 Proiectarea şi montarea conductelor subterane de alimentare cu apă din ţevi de masă plastică cu fibre de sticlă Descarcă
CP G.03.04 - 2011 Proiectarea, montarea şi exploatarea sistemelor de canalizare interioară din ţevi din polipropilenă Descarcă
CP G.03.05 - 2011 Proiectarea şi montarea sistemelor interioare de alimentare cu apă şi încălzire a clădirilor din ţevi de cupru Descarcă
CP G.03.06 - 2011 Proiectarea şi montarea conductelor subterane de canalizare din ţevi plastice armate cu fibre de sticlă Descarcă
NCM G.04.03-99 Proiectarea şi executarea reţelelor termice subterane fără canal din conducte preizolate cu poliuretan expandat şi manta din polietilenă Descarcă
NCM G.04.04-2012 Alimentare cu căldură pe apartamente a blocurilor de locuit cu termogeneratoare pe combustibil gazos Descarcă
NCM G.04.07-2006 Reţele termice. Descarcă
NCM G.04.07:2014 Reţele termice Descarcă
NCM G.04.08-2006 Izolaţia termică a utilajului şi a conductelor Descarcă
NCM G.04.10-2009 Centrale termice Descarcă
CP G.04.01-2002 Certificatul energetic al clădirii Descarcă
CP G.04.02-2003 Regulament privind auditul energetic al clădirilor existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde menajere Descarcă
CP G.04.03-2005 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire locală pe gaz cu elemente radiante infraroşu Descarcă
CP G.04.04-2006 Proiectarea şi montarea conductelor sistemelor de încălzire cu utilizarea ţevilor de oţel cu acoperire de polimeri Descarcă
СР G.04.05-2006 Proiectarea izolaţiei termice a utilajului şi a conductelor Descarcă
CP G.04.10-2012 Instrucţiune-tip de expluatarea tehnică a reţelelor termice ale sistemelor centralizate de termoficare Descarcă
CP G.04.11-2013 Metodologia de calcul al pierderilor de căldură, al volumului neînregistrat de apă caldă, al pierderilor de apă caldă în sistemele comunale de alimentare cu apă caldă menajeră. Partea 1. Calculul pierderilor şi al volumului neînregistrat de apă caldă în sistemele comunale de alimentare cu apă caldă menajeră. Descarcă
NCM G.05.01:2014 Sisteme de distribuţie a gazelor Descarcă
NCM G.05.02 - 2011 Staţii, posturi şi monoblocuri pentru alimentarea autovehiculelor cu hidrocarburi gazoase lichefiate (HGL) Descarcă
NCM G.05.03-2013 Staţii multicarburant de alimentare a autovehiculelor cu combustibil lichid, hidrocarburi gazoase lichefiate şi gaz natural comprimat Descarcă
CP G.05.01-2014 Disroziţii generale de proiectare şi construcţie a sistemelor de distribuţie a gazelor din ţevi de metal şi polietilenă Descarcă
CP G.05.02-2014 Proiectarea şi construcţia conductelor de gaze din ţevi de metal Descarcă
CP G.05.03-2014 Proiectarea şi construcţia conductelor de gaze din ţevi de polietilenă şi reconstrucţia conductelor uzate Descarcă
Calendar
Ianuarie
Curs Valutar
  sursa curs: cursbnm.md