(Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din Republica Moldova (AIIRM), conform statutului este o organizație obștească, benevolă, profesională, autonomă, nonguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate în vederea realizării scopurilor determinate de Statutul AIIRM.

Scopul Asociaţiei este de a apăra interesele profesionale şi sociale ale inginerilor de instalaţii din Republica Moldova şi consolida rolul şi importanţa lor în întreaga activitate economico-socială.

AIIRM are ca obiective:

 • creşterea aportului specialiştilor de instalaţii la asigurarea condiţiilor de viaţă şi muncă ale oamenilor, la dezvoltarea economică şi socială a Republicii Moldova;
 •  ridicarea nivelului de pregătire profesională a cadrelor tehnice din domeniul instalaţiilor de încălzire, răcire, ventilare, climatizare, sanitară, gaze, automatizări şi surse de energie;
 • promovarea ştiinţei şi tehnicii moderne din domeniul instalaţiilor prin organizarea de conferinţe, expoziţii etc.
 • sprijinirea şi promovarea tinerilor ce dovedesc calităţi profesionale deosebite;
 • promovarea schimbului de idei între membrii Asociaţiei;
 • asigurarea documentării tehnice în domeniul instalaţiilor;
 • participarea la elaborarea şi analiza actelor normative din domeniul instalaţiilor;
 • colaborarea cu alte asociaţii similare din ţară şi străinătate sau cu organizaţii internaţionale;
 • sprijinirea iniţiativelor privind perfecţionarea activităţii de învăţământ, cercetare, proiectare, execuţie şi exploatare din domeniul instalaţiilor;
 • susţinerea revendicărilor profesionale ale corpului inginerilor din domeniul instalaţiilor;
 • editarea publicaţiilor proprii;
 • organizarea activităţii de consultaţii şi expertiză tehnică atât prin structurile Asociaţiei cât şi prin membrii ei, de a propune consultanţi şi experţi (pentru proiecte de ramură, teze de doctorat inovaţii tehnice etc.);
 • acordarea premiilor şi altor stimulente pentru realizări inginereşti în domeniu şi pentru stimularea creativităţii tehnice.

Universitatea Tehnica a Moldovei,

Facultatea Urbanism si Arhitectura,

corpul de studii nr.9, aula 320

Bd. Dacia, 39,

MD – 2060,

mun. Chișinău,  Republica Moldova.