Universitatea Tehnica a Moldovei,

Facultatea Urbanism si Arhitectura,

corpul de studii nr.9, aula 320

Bd. Dacia, 39,

MD – 2060,

mun. Chișinău,  Republica Moldova.