ASOCIAŢIA INGINERILOR DE INSTALAŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA – AIIRM, este o organizaţie obştească, benevolă, profesională, autonomă, nonguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate în vederea realizării scopurilor determinate de statutul Asociaţiei, care reprezinta interesele inginerilor din din domeniul instalaţiilor de încălzire, răcire, ventilare, climatizare, sanitară, gaze, automatizări şi surse de energie, care activeaza în învăţământ, cercetare, proiectare, execuţie şi exploatare. Click aici pentru mai multe detalii privind AIIRM şi aici pentru statutul AIIRM.